Akademia Projektowania Uniwersalnego

W zakresie upowszechniania i wdrażania  projektowania uniwersalnego, opartego na dostosowaniu produktów i usług przyjaznych wszystkim użytkownikom w ramach projektu zostanie opracowany model funkcjonowania Akademii Projektowania Uniwersalnego.

Model funkcjonowania Akademii Projektowania Uniwersalnego będzie uwzględniał potrzeby kształcenia osób studiujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie m.in. na kierunkach budownictwo, architektura krajobrazu, analiza trendów oraz sztuka.

Celem utworzenia Akademii Projektowania Uniwersalnego jest stworzenie warunków osobom studiującym do nabywania kompetencji w zakresie projektowania produktów i usług poprzez rozwiązywanie konkretne problemów zgłaszanych przez współpracujące z Uczelnią podmioty, a także projektowanie usług w przyszłości realizowanych przez UWM w Olsztynie.