Kontakt

Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Heweliusza 2/2

10-724 Olsztyn

tel.: (89) 524-52-41

e-mail: acw@uwm.edu.pl

 

GODZINY OTWARCIA

Powołując się na Zarządzenie Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2020, informujemy, że biuro ACW jest czynne w następujących godzinach:

 7.00-13.45 – dyżur pełni Streetworker - mgr Ewa Budyta (tel. 89 524 55 74/ acw@uwm.edu.pl)

14.15-21.00 – dyżur pełni Pracownik Pierwszego Kontaktu - mgr Agata Przyborowska (tel. 524 52 41/ acw@uwm.edu.pl).

 Dyżury naszych specjalistów odbywają się wg harmonogramu.

 Terminy konsultacji psychologicznych ustalane są indywidualnie ze specjalistą, po uprzedniej rejestracji w biurze ACW oraz po spotkaniu konsultacyjnym w ramach dyżuru (więcej informacji o zgłoszeniach poniżej).

 

 ZGŁOSZENIA

Studenci i doktoranci UWM:

Ze względu na trwający stan epidemii oraz wdrożenie kształcenia zdalnego, jeżeli chcesz skorzystać ze wsparcia:

1.      wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia (.docx)

2.      wyślij formularz zgłoszenia z własnej poczty uniwersyteckiej na adres: acw@uwm.edu.pl

Informujemy, że:

  • wsparciem mogą być objęte wyłącznie osoby, które prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika zgłaszającego swój udział,
  • wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia w formie pisemnej,
  • karty zgłoszenia wysłane z innych adresów nie będą rozpatrywane,
  •   prosimy nie wysyłać skanów odręcznie wypełnionych formularzy – formularz zgłoszenia obowiązuje w wersji elektronicznej [.docx].

 

Pracownicy UWM:

Prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszenia Pracownika UWM na adres acw@uwm.edu.pl  ze wskazaniem specjalisty, z którym chcieliby Państwo pracować.

Mogą Państwo również bezpośrednio skontaktować się z wybranym specjalistą (dane kontaktowe dostępne są w zakładce Zespół).

 

JAK SIĘ Z NAMI POŁĄCZYĆ

Od 1 kwietnia do odwołania, spotkania z terapeutami odbywają się w trybie online. Jeśli chcesz odbyć zaplanowane spotkanie:

  1. Załóż profil w systemie TEAMS wg instrukcji UWM;
  2. O umówionej godzinie, wejdź w zakładkę CZAT i wyszukaj nazwisko terapeuty;
  3. Naciśnij ikonę kamery wówczas system połączy Cię z terapeutą