Zespół

KOORDYNATOR ACW 

 

KOORDYNATOR ACW

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

BIURO ACW

 

PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

mgr Agata Przyborowska

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Kontakt email: acw@uwm.edu.pl / agata.przyborowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: +48 89 524 52 41

 

 

 

STREETWORKER

mgr Ewa Budyta

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Kontakt email: ewa.budyta@uwm.edu.pl

Kontakt tel.: 89 524 55 74

 

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

PSYCHOLOG, SEKSUOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

dr Magdalena Marzec

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, praca z niską samooceną, psychotraumatologia, zaburzenia w sferze seksualnej.

Kontakt email: magdalena.marzec@uwm.edu.pl  

 

 

PSYCHOLOG

dr Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: zwiększanie motywacji do zmiany i lepszego zarządzania swoim czasem, rozwój inteligencji emocjonalnej, trening asertywności, kłopoty w komunikacji, przewlekły stres.

 

Kontakt email: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna, problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty.

 

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

dr Małgorzata Obara – Gołębiowska

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: psychoterapia poznawczo-behawioralna, poradnictwo psychologiczne lub prowadzenie terapii w zakresie m.in.: zaburzeń lękowych, depresji, radzenia sobie z kryzysem, przemocy w rodzinie, problemów z odżywianiem i nadmierną masa ciała.

 

Kontakt email: malgorzata.obara@gmail.com

 

Kontakt tel.: 886 793 736

 

 

PSYCHOLOG-SEKSUOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, TERAPEUTKA, COACH KARIERY, TRENER ZMIANY

mgr Anna Piotrowska

Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia, Akademicki Ośrodek Kariery UWM

Obszary wsparcia: doświadczanie kryzysów życiowych, nieradzenie sobie z emocjami, cierpienie z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia psychosomatyczne, funkcjonowanie w ciągłym napięciu i stresie, profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i edukacyjno-zawodowy, diagnoza kompetencji i potencjału.

 

Kontakt email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: 604 996 293

 

 

 

SPOTKANIA GRUPOWE

 

TERAPEUTKA, SOCJOTERAPEUTKA

dr Joanna Frankowiak

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: grupowe formy wsparcia, socjoterapia, rozwój osobisty, konflikty w relacjach, agresja i przemoc, profilaktyka społeczna.

Kontakt email: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

 

 

TRENERKA PTP, AKREDYTOWANY COACH INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

dr Lidia Willan-Horla

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: rozwój osobisty, kompetencje komunikacyjne, poprawa funkcjonowania społecznego. Formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, coaching grupowy, grupy wsparcia (szczególnie dla kobiet), treningi interpersonalne oraz indywidualne sesje coachingowe.

 

Kontakt email: lidia.willan@uwm.edu.pl