Dostępność w Zarządzaniu Procesem Nauczania

 

21.04.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2023 r. do 12.05.2023 r. organizujemy nabór na realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” seminaria, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w:

Seminarium:

W jaki sposób wykrywać i reagować na sytuacje kryzysowe w środowisku akademickim?
(2 dni po 8 godzin dydaktycznych dla grupy 30 osób).

Prowadząca: mgr Anna Piotrowska, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Termin: 25 – 26.05.2023 r.

Godziny: 8.15 – 15.00

Miejsce realizacji: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A

 

Seminarium:

Zajęcia online - jak tworzyć zajęcia, aby były dostępne cyfrowo dla wszystkich osób studiujących.
(2 dni po 8 godzin dydaktycznych dla grupy 30 osób).

Prowadzący: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii

Termin: 30-31.05.2023 r.

Godziny: 8.15 – 15.00

Miejsce realizacji: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A

 

Osoby uprawnione do udziału:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie

 

Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r.

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 12.05.2023 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2022

HARMONOGRAM WSPARCIA

 

 

Nazwa formy wsparcia

Data realizacji

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1.

Seminarium:„Technologie  wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników administracji”

26-27.09.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

2.

Seminarium:

„Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych”

28-29.09.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

3.

Seminarium:

„Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników administracji”

14-15.11.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

4.

Seminarium:
„Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych”

16-17.11.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

5.

Wykład online: „Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami”

07.10.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

6.

Wykład online: „Praktyczne formy wsparcia osób studiujących z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego”

24.10.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

7.

Wykład online: „Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia”

08.11.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

8.

Wykład online: „Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami”

28.11.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

9.

Wykład online: (Nie)widzialna niepełnosprawność

02.12.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór na Seminaria oraz Wykłady online został przedłużony do 23.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w siedzibie Centrum Badań i Projektów w Starej Kotłowni przy ul. Prawocheńskiego 9 pok. 24.

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Andrzej Przegrocki

Tel.:+48 882 350 988

89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 02.09.2022r. do 16.09.2022r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w:

1)    Seminarium: „Technologie  wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników administracji” (26-27 września 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób)

2)     Seminarium:  „Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych” (28-29 września 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

3)    Seminarium: „Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników administracji” (14-15 listopada 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

4)    Seminarium: „Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych” (16-17 listopada 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

5)    Wykład online: Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami ( 07 października 2022 r. 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

6)    Wykład online: Praktyczne formy wsparcia osób studiujących z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego (24 października 2022 r. -  1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

7)    Wykład online: Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia (08 listopada 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

8)    Wykład online: Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami (28 listopada 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

9)    Wykład online: (Nie)widzialna niepełnosprawność (2 grudnia 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Osoby uprawnione do udziału:

  1. Pracownicy/Pracownice dydaktyczni oraz naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie
  2. Pracownicy/Pracownice administracji centralnej UWM w Olsztynie

 

Miejsce realizacji:

Seminaria: o miejscu realizacji seminariów zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną min. 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Wykłady online: realizacja wykładów online odbędzie się za pośrednictwem platformy edukacyjnej, link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych uczestników pocztą elektroniczną min. 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 
Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r. (https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-40-2022/)

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 16.09.2022 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu.

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Przegrocki

Tel.:+48 882 350 988, 89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach oraz wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 

"Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych" w dniach 27-28.06.2022r.

"Warsztat wspierania równości dla pracowników administracyjnych" w dniach 29-30.06.2022r.

"Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym” w dniu 30.06.2022r.

 

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.06.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 03.06.2022 r. do 17.06.2022 r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zapraszamy do udziału w:

Seminarium:

  1. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  2. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).

Wykład otwarty online:

  1. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Osoby uprawnione do udziału:

  1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie
  2. Pracownicy administracji centralnej UWM w Olsztynie

 

Planowane terminy realizacji:

  1. 27.06.2022 r. i 28.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  1. 29.06.2022 r i 30.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  1. 30.06.2022 r. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r. (https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-40-2022/)

 

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 17.06.2022 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)