Kontakt

DANE KONTAKTOWE

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Heweliusza 2/2

10-724 Olsztyn

tel.: (89) 524-52-41

e-mail: empatia@uwm.edu.pl

 

 

 

GODZINY OTWARCIA

 Biuro Ośrodka „Empatia” jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.00-18.00.

 Dyżury naszych specjalistów odbywają się wg harmonogramu.

 Terminy konsultacji psychologicznych ustalane są indywidualnie ze specjalistą, po uprzedniej rejestracji w biurze „Empatii” oraz po spotkaniu konsultacyjnym w ramach dyżuru (więcej informacji o zgłoszeniach poniżej).

  

ZGŁOSZENIA

 Studenci i doktoranci UWM:

 1.      Wypełnij elektroniczny Formularz Zgłoszenia (.docx) 

 2.      Wyślij formularz zgłoszenia z własnej poczty uniwersyteckiej na adres: empatia@uwm.edu.pl

 

Informujemy, że:

 wsparciem mogą być objęte wyłącznie osoby, które prześlą wypełniony formularz zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika zgłaszającego swój udział;

  • wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszenia w formie pisemnej;
  • formularze zgłoszenia wysłane z innych adresów nie będą rozpatrywane;
  • prosimy nie wysyłać skanów odręcznie wypełnionych formularzy – formularz zgłoszenia obowiązuje w wersji elektronicznej [.docx].

  

Pracownicy UWM:

 Prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszenia Pracownika UWM  na adres empatia@uwm.edu.pl ze wskazaniem specjalisty, z którym chcieliby Państwo pracować.

 Mogą Państwo również bezpośrednio skontaktować się z wybranym specjalistą (dane kontaktowe dostępne są w zakładce Zespół).