O nas

Misją Akademickiego Centrum Wsparcia „Empatia” jest udzielanie wsparcia psychicznego w zakresie konsultacji psychologicznych, warsztatów interpersonalnych, wskazówek oraz porad tym studentom naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym. 

Projekt „Żagiel możliwości” umożliwił objęcie systemowym wsparciem osób z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i depresją oraz zaangażował w działalność  profesjonalistów (psychologów, terapeutów i trenerów interpersonalnych) z Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii „Empatia”, zainicjowanego przez Dziekana i pracowników Wydziału Nauk Społecznych w 2017 roku. Obecnie, jako Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”, działamy w nowej strukturze przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

Jesteśmy gotowi do pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia i porady. Nasz streetworker zadba o to, by informacje na temat działalności ACW dotarły wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebne, natomiast pracownik pierwszego kontaktu będzie osobą, do której w dyskretnej atmosferze można zgłosić potrzebę wsparcia. 

Pragniemy, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był uczelnią przyjazną wszystkim studentom i dawał równą szansę edukacyjną każdemu – niezależnie od osobistych trudności i kryzysów.