Ja dla rodziny

Jak wspierać dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podczas pandemii Covid-19 ?

Jak pomóc dzieciom powrócić do szkoły w czasach koronawirusa - Porady dla rodziców i opiekunów - PDF

Wsparcie dzieci w pandemii - PDF