Zespół

Koordynatorka Ośrodka „Empatia” 

 

KOORDYNATORKA OŚRODKA EMPATIA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

Biuro Ośrodka „Empatia”

 

PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

mgr Agata Przyborowska

 Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Kontakt email: empatia@uwm.edu.pl / agata.przyborowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: +48 89 524 52 41

 

 

 

STREETWORKER

mgr Ewa Budyta

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Kontakt email: ewa.budyta@uwm.edu.pl

Kontakt tel.: 89 524 55 74

 

 

 

SPECJALIŚCI:

 

 

PSYCHOLOG, TERAPEUTKA, PSYCHOSEKSUOLOG

dr Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: 

jako psycholog mogę zaoferować konsultacje w zakresie psychoedukacji, rozwoju, wsparcia indywidualnego w zakresie emocji, lęków, samooceny i samoopieki; jako psychoseksuolog mogę zaoferować konsultacje w zakresie trudności związanych ze sferą seksualną.

 

Kontakt email: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna, problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty.

 

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

ZAPISY NA KONSULTACJE TYMCZASOWO WSTRZYMANE

dr Małgorzata Obara – Gołębiowska 

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: psychoterapia poznawczo-behawioralna, poradnictwo psychologiczne lub prowadzenie terapii w zakresie m.in.: zaburzeń lękowych, depresji, radzenia sobie z kryzysem, przemocy w rodzinie, problemów z odżywianiem i nadmierną masa ciała.

Kontakt email: malgorzata.obara@gmail.com

 Kontakt tel.: 886 793 736

 

 

PSYCHOLOG-SEKSUOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, TERAPEUTKA, COACH KARIERY, TRENER ZMIANY

mgr Anna Piotrowska

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie kryzysów życiowych, nieradzenie sobie z emocjami, cierpienie z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia psychosomatyczne, funkcjonowanie w ciągłym napięciu i stresie, profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i edukacyjno-zawodowy, diagnoza kompetencji i potencjału.

 

Kontakt email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: 604 996 293

  

 

TERAPEUTKA, SOCJOTERAPEUTKA

dr Joanna Frankowiak

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie trudności w relacjach, problemów z agresją i przemocą (w tym reagowania na sytuacje przemocy), socjoterapia, prowadzenie grup wsparcia, rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, profilaktyka społeczna.

Kontakt email: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

 

 

TRENERKA PTP, AKREDYTOWANY COACH INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

dr Lidia Willan-Horla

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: rozwój osobisty, kompetencje komunikacyjne, poprawa funkcjonowania społecznego. Formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, coaching grupowy, grupy wsparcia (szczególnie dla kobiet), treningi interpersonalne oraz indywidualne sesje coachingowe.

 

Kontakt email: lidia.willan@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOTERAPEUTKA DMT (w trakcie szkolenia)

dr Edyta Borys

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: stres, lęk, depresja, relacje, komunikacja, samoakceptacja, praca z ciałem - cielesność.

Kontakt emailedyta.borys@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA

mgr Michał Żmijewski

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie przemocy, problem alkoholowy w rodzinie, rozwój osobisty, psychoedukacja, budowanie relacji, trudności emocjonalne, doświadczanie kryzysów życiowych, problemy w komunikacji, trudności interpersonalne, trudności w funkcjonowaniu, niskie poczucie własnej wartości.

Kontakt emailmichal.zmijewski@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOLOG, SEKSUOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

dr Magdalena Marzec

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, praca z niską samooceną, psychotraumatologia, zaburzenia w sferze seksualnej.

Kontakt email: magdalena.marzec@uwm.edu.pl