Zespół

Koordynatorka Ośrodka „Empatia” 

 

KOORDYNATORKA OŚRODKA EMPATIA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

Biuro Ośrodka „Empatia”

 

PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

 Aleksandra Jagiełło

 Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Kontakt email: empatia@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: +48 89 524 52 41

 

 

 

STREETWORKER

mgr Marzena Radzka-Wiśniewska

Moderatorka Design Thinking, Trenerka PTP,

Akredytowany Coach International Coach Federation ACC

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Kontakt email

marzena.radzka-wisniewska@uwm.edu.pl

Kontakt tel.: 89 524 55 74

 

SPECJALIŚCI:

 

 

PSYCHOLOG, TERAPEUTKA, PSYCHOSEKSUOLOG

dr Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: 

jako psycholog mogę zaoferować konsultacje w zakresie psychoedukacji, rozwoju, wsparcia indywidualnego w zakresie emocji, lęków, samooceny i samoopieki; jako psychoseksuolog mogę zaoferować konsultacje w zakresie trudności związanych ze sferą seksualną.

 

Kontakt email: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna, problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty.

 

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOLOG-SEKSUOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, TERAPEUTKA, COACH KARIERY, TRENER ZMIANY

mgr Anna Piotrowska

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie kryzysów życiowych, nieradzenie sobie z emocjami, cierpienie z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia psychosomatyczne, funkcjonowanie w ciągłym napięciu i stresie, trudności i zaburzenia w sferze seksualnej  profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i edukacyjno-zawodowy, diagnoza kompetencji i potencjału.

 

Kontakt email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: 604 996 293

  

 

TERAPEUTKA, SOCJOTERAPEUTKA

dr Joanna Frankowiak

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie trudności w relacjach, problemów z agresją i przemocą (w tym reagowania na sytuacje przemocy), socjoterapia, prowadzenie grup wsparcia, rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, profilaktyka społeczna.

Kontakt email: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

 

 

TERAPEUTKA TSR, TRENERKA PTP, COACH, KONSULTANTKA W ZAKRESIE WSPIERANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 

dr Lidia Willan

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

 

Obszary wsparcia: wzmacnianie odporności psychicznej, rozwój osobisty, poprawa funkcjonowania społecznego, wspieranie w sytuacji utraty i żałoby.

Formy wsparcia: spotkania indywidualne, coaching indywidualny i grupowy,  warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, grupy wsparcia,  treningi interpersonalne.

 

Kontakt email: lidia.willan@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOTERAPEUTKA DMT

dr Edyta Borys

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: stres, lęk, depresja, relacje, komunikacja, samoakceptacja, praca z ciałem - cielesność.

Kontakt emailedyta.borys@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA

mgr Michał Żmijewski

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie przemocy, problem alkoholowy w rodzinie, rozwój osobisty, psychoedukacja, budowanie relacji, trudności emocjonalne, doświadczanie kryzysów życiowych, problemy w komunikacji, trudności interpersonalne, trudności w funkcjonowaniu, niskie poczucie własnej wartości.

Kontakt emailmichal.zmijewski@uwm.edu.pl