JAK POMÓC OSOBOM STARSZYM I DZIECIOM PODCZAS PANDEMII COVID-19?

Autor: dr Ewelina Kamasz, psycholog i terapeutka ACW „Empatia”

 

POMOC OSOBOM STARSZYM W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM PODCZAS EPIDEMII COVID-19

W czasie epidemii/kwarantanny osoby starsze, szczególnie w warunkach izolacji, a zwłaszcza osoby z pogorszeniem funkcji poznawczych/demencją, mogą być bardziej niespokojne, odczuwać złość, stres, zdenerwowanie, mogą być bardziej wycofane lub nadmiernie podejrzliwe.

vPrzekazuj osobom starszym proste fakty o tym, co się dzieje i informuj je w sposób czytelny o tym, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia.

v Używaj prostych słów i powtórz informację, jeżeli będzie to potrzebne.

vZabezpiecz seniorom świadczenia medyczne poprzez wykorzystanie telemedycyny i internetowych świadczeń medycznych.

vZachęcaj rodzinę lub znajomych do regularnego dzwonienia do starszych krewnych i ucz starszych, jak korzystać z wideo-czatu.

vInstrukcje dotyczące używania sprzętu/środków ochronnych przekazuj w sposób jasny, zwięzły, z szacunkiem i cierpliwie.

vPrzekaż osobom starszym, w jaki sposób w razie potrzeby mogą uzyskać praktyczną pomoc, na przykład wezwać taksówkę lub odebrać zaopatrzenie.

v Zapewnij osobom starszym proste ćwiczenia fizyczne do wykonywania w domu/podczas kwarantanny w celu zachowania mobilności i zmniejszenia nudy.

Źródło: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing

 

 

POMOC DZIECIOM W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Dzieci mogą reagować na trudną/niepokojącą sytuację w różny sposób: lękiem, wycofaniem się, gniewem lub pobudzeniem, koszmarami sennymi, moczeniem nocnym, częstymi zmianami nastroju itp.

vZachęcaj rodziców do aktywnego słuchania dzieci i przyjęcia postawy pełnej zrozumienia.

vZaangażuj dziecko w udział w kreatywnych zajęciach, takich jak zabawy i rysowanie.

vPomóż dzieciom znaleźć pozytywne sposoby wyrażania niepokojących uczuć, takich jak gniew, strach i smutek.

vZadbaj o większą wrażliwość i troskliwość w stosunku do dzieci. W trudnych czasach potrzebują one miłości dorosłych i często większej uwagi.

veśli jesteś rodzicem pamiętaj o tym, że dzieci obserwują Twoje reakcje na kryzys – zachowaj spokój, słuchaj obaw wyrażanych przez dzieci, rozmawiaj z nimi z życzliwością i uspokajaj je.

vPrzytulaj dzieci i powtarzaj, że je kochasz i jesteś z nich dumna/y.

vStwarzaj dzieciom okazję do zabawy i odprężenia.

vozwól dzieciom pozostać blisko rodziców i rodziny, jeżeli jest to bezpieczne dla dziecka.

vUtrzymuj w możliwe największym stopniu znane, rutynowe czynności dnia codziennego lub pomagaj tworzyć nowe w nowym środowisku.

vJeżeli jest to możliwe, kontynuuj wykonywanie zadań szkolnych, naukę lub inne rutynowe czynności, które nie stwarzają zagrożenia dla dzieci i nie stoją w sprzeczności z zaleceniami wydawanymi przez organy zdrowia.

vPrzekazuj fakty, o tym co się dzieje i zrozumiałe dla dzieci informacje o tym, jak zmniejszyć ryzyko infekcji i chronić się przed zakażeniem.

vPokaż dzieciom w jaki sposób mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo (np. jak prawidłowo myć ręce).

vRozmawiając w obecności dzieci unikaj powtarzania spekulacji i plotek lub niezweryfikowanych informacji.

vPrzekaż im informacje o tym, co się wydarzyło lub może wydarzyć w szczery i uspokajający sposób, odpowiedni dla ich wieku.

vWspieraj dorosłych/opiekunów, udostępniając przykłady zajęć dla dzieci na czas izolacji/kwarantanny domowej. Zajęcia powinny pomóc w wyjaśnieniu zagadnień dotyczących wirusa, ale także utrzymywać aktywność dzieci, gdy nie są w szkole, na przykład:

· Gry z rymowankami zachęcające do mycia rąk;

·Wymyślone historie o wirusach eksplorujących ciało;

· Sprzątnięcie i dezynfekcja domu w formie zabawnej gry;

· Narysowanie wirusów/drobnoustrojów, które dzieci pokolorują;

·Wyjaśnienie dzieciom zasad stosowania środków ochrony osobistej w taki sposób, aby ich nie wystraszyć.

Źródło: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing