Kontakt

ZESPÓŁ PROJEKTU

"ŻAGIEL MOŻLIWOŚCI"

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA
OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOEDUKACJI "EMPATIA"

RZECZNIK DS. RÓWNOŚCI SZANS

Kierownik projektu: Eliza Popławska-Jodko
Numer telefonu: +48 89 524 56 06
E-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika projektu: Andrzej Przegrocki
Numer telefonu: +48 89 524 51 86
E-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

Specjalista ds. monitoringu: Mariola Kulawczuk
Numer telefonu: +48 89 524 35 00
E-mail: mariola.kulwaczuk@uwm.edu.pl

 

Biuro Projektu:
Centrum Badań i Projektów 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn 

Kierownik UCW: Anna Piotrowska
Numer telefonu: +89 524 52 62 / +48 604 996 293
E-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl


Biuro "Empatii":
ul. Heweliusza 2/2, 10-724 Olsztyn
Numer telefonu: +89 524 52 41
e-mail: empatia@uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/OsrodekEmpatiaUWM

 

Więcej informacji:

http://zagiel.uwm.edu.pl/empatia/kontakt

mgr Mateusz Dampc

Numer telefonu: +48 511 863 274
E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

 

Adres:

Centrum Badań i Projektów 
ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn

Pokój nr 117/1, piętro I

 

https://www.facebook.com/rzecznikuwm/

Godziny otwarcia: 7.00–15.00

Godziny otwarcia: 10.00-18.00Godziny pracy: 7:00 - 15:00