Kontakt

Kierownik projektu: Eliza Popławska-Jodko 
Numer telefonu: +48 89 524 56 06 
E-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl 

Zastępca kierownika projektu: Andrzej Przegrocki 
Numer telefonu: +48 89 524 51 86 
E-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl 

Specjalista ds. monitoringu: Mariola Kulawczuk 
Numer telefonu: +48 89 524 35 00 
E-mail: mariola.kulawczuk@uwm.edu.pl 

Biuro Projektu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn 

Godziny otwarcia: 9.00 – 14.00