Likwidacja Barier Architektonicznych

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1) zainstalowanie windy w budyneku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2.

Jednym z najczęściej użytkowanych obiektów przez osoby studiujące w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest Biblioteka UWM. W związku z tym w ramach projektu zaplanowano następujące inwestycje:

1) zaprojektowanie i udostępnienie 3 pokoi wyciszeń do indywidualnej nauki,

2) zakup i instalacja systemu powiadamiania/alarmowania w pokojach cichej nauki, który umożliwi zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobom studiującym,

3) modernizacja przejść pomiędzy częściami budynku Biblioteki poprzez zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi,

4) zakup i uruchomienie aplikacji do powiadomień o alarmach i zagrożeniach oraz ważnych informacjach z UWM.