PIĘĆ KROKÓW, KTÓRE WARTO ZROBIĆ, BY POMÓC INNYM W KRYZYSIE.

Autorka: Lida Willan-Horla, trenerka interpersonalna, coach ACW Empatia

W czasie kryzysu, w którym obecnie żyjemy martwimy się o siebie, ale jeszcze bardziej o swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, przyjaciół. Jak im pomóc, co zrobić, gdy widzimy, że są smutni, zniechęceni czy przestraszeni? Życie postawiło przed nami takie wyzwania, że często musimy pełnić rolę interwentów kryzysowych. Jak to zrobić, gdy nie czujemy się do tego przygotowani, a sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji?

Podpowiem Wam, jak za pomocą pięciu kroków pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Będę wzorować się na etapach interwencji kryzysowej opisanej przez Richarda Jamesa i Burla Gillilanda w książce „Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Warszawa 2005”.


 

PIĘĆ KROKÓW

Krok pierwszy - Zrozumienie problemu

 

Krok pierwszy polega na zdefiniowaniu i zrozumieniu problemu z punktu widzenia osoby, która potrzebuje pomocy.

Co to oznacza?

Słuchaj, dopytuj, daj czas i przestrzeń na opowiedzenie o problemie. Powstrzymaj się od oceniania , interpretowania, dawania dobrych rad. Staraj się zrozumieć z jakimi trudnościami boryka się osoba, której chcesz pomóc. Okaż jej zrozumienie, nawet wtedy, gdy w Twoim przekonaniu, jej trudności wydają Ci się mało istotne. Sprawdź, czy dobrze zrozumiałaś/łeś problem – zastosuj parafrazę : „Z tego, co powiedziałeś/łaś rozumiem, że martwisz się (masz kłopot z …., jesteś smutna/y ponieważ …., boisz się o …..). Kiedy już jesteś pewna/y , że właściwie rozumiesz problem, przejdź do kroku drugiego.

 

Krok drugi - Wspieranie

 

Krok drugi polega na okazywaniu troskliwego, niezaborczego, osobistego zaangażowania w problemy osoby, której chcesz pomóc.

Co możesz zrobić?

Powiedz, że zależy Ci na tym, by jak najlepiej pomóc i znaleźć rozwiązanie. Dopytaj, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje: emocjonalnego (rozmowy, zrozumienia, przytulenia), informacyjnego ( wiedzy na jakiś temat), instrumentalnego (np. pomocy w zakupach, ugotowaniu obiadu, wyprowadzeniu psa). Jeżeli już wiesz, czego potrzebuje osoba, której chcesz pomóc, przejdź do kroku trzeciego.

 

Krok trzeci- Rozważanie możliwości (diagnoza sytuacji)

 

Krok trzeci polega na wspólnym dokonaniu przeglądu dostępnych możliwości.

Co możesz zrobić?

Warto rozważyć, kto i w jaki sposób może w tym momencie udzielić pomocy. Inaczej mówiąc przyjrzenie się otaczającej tą osobę sieci wsparcia (do jakich osób, instytucji, miejsc, może zwrócić się gdy potrzebuje wsparcia). Kiedy jesteś pewna/en, że rozumiesz, na czym polega problem osoby, której chcesz pomóc, wiesz, jakiego wsparcia potrzebuje i zidentyfikowałaś/łeś sieć wsparcia jaka ją otacza, jesteś gotowa/y na czwarty krok.

 

 

Krok czwarty- Układanie planów (priorytezacja)Krok czwarty polega na skonkretyzowaniu planowanych działań, określeniu, co jest najważniejszą potrzebą.

Co możesz zrobić?

Wspólnie wybierzcie z sieci wsparcia konkretne osoby, które mogą udzielić natychmiastowej pomocy (np. psa może wyprowadzać sąsiadka – Pani Ania, zakupy raz w tygodniu – Pan Zbigniew, a Ty udzielisz wsparcia emocjonalnego, poprzez systematyczne rozmowy oraz wskazanie, gdzie i w jaki sposób można korzystać ze wsparcia psychologicznego online). Na tym etapie, bardzo ważne jest wspólne wypracowanie konkretnego działania, możliwego do zrealizowania w tym momencie.

 

 

Krok piąty - Monitorowanie stworzonego planu

 

Krok piąty polega na pozostaniu w kontakcie z osobą, która potrzebuje wsparcia.

Co możesz zrobić?

Pozostań w kontakcie. Dopytaj czy udało się zrealizować plan, co się zmieniło, jak się teraz czuje, czego potrzebuje – a ponieważ pomaganie jest procesem - wracasz do kroku pierwszego.

 

Podsumowując, aby skutecznie pomóc osobie w kryzysie:  • Słuchaj z empatią - zrozum jej problem i to, jakiego wsparcia potrzebuje;

  • Pomóż w uświadomieniu otaczającej tę osobę sieci wsparcia - zazwyczaj jest większa niż się wydaje;

  • Pokaż działanie możliwe do wykonania od razu;

  • Pozostań w kontakcie;

  • Zadbaj o siebie - nie pomożesz innym, jeśli sam/a potrzebujesz wsparcia.

Więcej informacji na temat interwencji kryzysowej na stronie:http://www.interwencjakryzysowa.pl/