TRUDNY CZAS KWARATANNY: PRZEMOC TO NIE KONFLIKT

 Autorka: Joanna Frankowiak – terapeuta ACW Empatia

 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest trudna. Zmusza nas do zmiany trybu życia, rezygnacji z dotychczasowych zajęć, powoduje konieczność dostosowania się do nowych wymagań związanych z realizacją zajęć na studiach. Dodatkowo kwarantanna łączy się z koniecznością przebywania z bliskimi znacznie więcej czasu niż dotychczas. Narastający stres, frustracja, a także niepewność jutra sprzyjają powstawaniu sytuacji konfliktowych. Warto je odróżniać od przemocy, która jest przestępstwem.

 

 

CZYM JEST KONFLIKT I CZEMU SŁUŻY?

 

 

Konflikt w relacjach interpersonalnych jest zjawiskiem naturalnym. Pojawia się, gdy mamy sprzeczne interesy i cele. Blokuje realizację ważnych potrzeb lub wartości.

Zaangażowanie we wspólne rozwiązanie konfliktu, może przynieść pozytywne

efekty, jak chociażby sprzyjać lepszemu poznaniu się, pogłębieniu relacji.

 

KONSEKWENCJE KONFLIKTU

 

Jeśli nie zostanie pozytywnie przepracowany, przeradza się w kryzys.

 

 

 

CZYM JEST PRZEMOC?

 

 

O przemocy z kolei mówimy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z intencjonalnym działaniem jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody.

 

RÓŻNICE MIĘDZY KONFLIKTEM, A PRZEMOCĄ

 

Konflikt od przemocy odróżnia więc owa nierównowaga sił. Może ona występować pod postacią przewagi fizycznej, ale także psychicznej czy finansowej. Tym samym szczególnie narażone na jej doświadczanie są kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i członkowie rodziny, którzy aktualnie nie posiadają dochodu. Także dzieci, zarówno w sytuacji gdy same są ofiarami lub też przyglądają się sytuacjom o charakterze przemocowym z udziałem członków rodziny.

 

 

Czas kwarantanny sprzyja narastaniu przemocy, zarówno w domach, w których do tej pory nie pojawiała się, jak i w tych, w których już wcześniej była obecna. Sytuacja izolacji pod jednym dachem z osobą stosującą przemoc znacząco pogarsza sytuację osoby jej doświadczającej. Traci ona możliwość uzyskania wsparcia od rodziny, przyjaciół czy znajomych. Sprawca zyskuje pełną kontrolę nad osobą pokrzywdzoną. To ważne, byśmy nie dopuszczali do sytuacji w których osoby zagrożone przemocą domową są pozostawione bez wsparcia.

 

Jeśli doświadczasz przemocy lub masz podejrzenie, że ktoś z osób bliskich czy sąsiadów jej doświadcza - zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów:

 

112 – numer alarmowy

600 070 717 – Centrum Praw Kobiet

800 120 002 – Niebieska Linia

888 883 388 – Femioteka

116 123 - Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Możesz także skorzystać z aplikacji https://twojparasol.com/.

 

 

 

 

 

 

Studenci i Studentki UWM mogą także skorzystać z oferty

Akademickiego Centrum Wsparcia, telefonując pod numer 89 524 52 41. Osobom, które mają trudności w skorzystaniu z połączeń audio-wideo, dedykujemy inne, adekwatne do sytuacji formy komunikacji.