Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

O projekcie - Żagiel

Program operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu: 5 816 933,77 zł

Czas realizacji: 01-01-2020 - 30-09-2023

Opis 
Celem  projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry oraz studentów z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych do 30.09.2023 r.
W ramach projektu realizowane są niżej wymienione Zadania:
Zadanie 1. Rozwój oferty uczelni Akademickie Centrum Wsparcia
Zadanie 2. Rozwój oferty uczelni Akademia Projektowania Uniwersalnego
Zadanie 3. Wdrożenie systemowych zmian w zakresie polityki dostępności uczelni
Zadanie 4. Likwidacja barier architektonicznych
Zadanie 5. Zwiększenie dostępności studentów z niepełnosprawnością i dysfunkcjami do zasobów Bibliotecznych
Zadanie 6.  Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
Zadanie 7. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację programu na kierunku Budownictwo II stopień