Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

03.06.2022: Dostępność w Zarządzaniu Procesem Nauczania - nabór na warsztaty i wykłady otwarte

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 03.06.2022 r. do 17.06.2022 r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zapraszamy do udziału w:

Seminarium:

  1. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  2. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).

Wykład otwarty online:

  1. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Osoby uprawnione do udziału:

  1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie
  2. Pracownicy administracji centralnej UWM w Olsztynie

 

Planowane terminy realizacji:

  1. 27.06.2022 r. i 28.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  1. 29.06.2022 r i 30.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
  1. 30.06.2022 r. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r. (https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-40-2022/)

 

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 17.06.2022 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)