Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

08.06.2022: Informacja nt. naboru na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi naboru na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informujemy, że do udziału ww. formach wsparcia uprawnione są wszystkie osoby, które zaangażowane są w proces kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w tym również pracownicy zatrudnieni na etatach dydaktycznych.  

Z poważaniem

Andrzej Przegrocki

z-ca kierownika projektu