Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

21.04.2023: Informacja nt. naboru na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2023r. do 12.05.2023r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji tutaj.