Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

23.06.2022: Seminaria oraz wykłady otwarte - WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach oraz wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 

"Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych" w dniach 27-28.06.2022r.

"Warsztat wspierania równości dla pracowników administracyjnych" w dniach 29-30.06.2022r.

"Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym” w dniu 30.06.2022r.

 

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

Z poważaniem

Andrzej Przegrocki

z-ca kierownika projektu