Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Dostępność w Zarządzaniu Procesem Nauczania

15.12.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Empatyczność i tolerancja – skuteczna komunikacja z osobami ze szczególnymi, różnorodnymi potrzebami doświadczającymi wyzwań fizycznych jak i psychicznych. Strategie wspierania i dostępne formy pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych" w dniu 20.12.2023 r.

 Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 08.12.2023 r. do 15.12.2023 r. organizujemy nabór na wykłady otwarte w trybie stacjonarnym, realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykład odbędzie się w CENTRUM KONFERENCYJNO-EKSPOZYCYJNE STARA KOTŁOWNIA
przy ul. Prawocheńskiego 9, 10 – 720 Olsztyn, sala 2b.

TEMATYKA

 

Wykład otwarty pt. „Empatyczność i tolerancja – skuteczna komunikacja z Osobami ze szczególnymi, różnorodnymi potrzebami doświadczającymi wyzwań fizycznych jak i psychicznych. Strategie wspierania i dostępne formy pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych”

PROWADZĄCY: mgr Anna Piotrowska – Kierowniczka Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia UWM oraz mgr Mateusz Dampc – Rzecznik ds. Równości Szans 

 

 

Termin: 20.12.2023 r. godz. 9.00 – 12.15 (w tym jedna 15 – minutowa przerwa)

 

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 15.12.2023 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 4 (BIURO ZA SEKCJĄ DS. SOCJALNYCH)

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

http://zagiel.uwm.edu.pl/

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Na styku psychologii z technologią – jak można wspierać budowanie dobrostanu pracowników i zespołów" w dniu 29.11.2023 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Na styku psychologii z technologią – jak można wspierać budowanie dobrostanu pracowników i zespołów" w dniu 30.11.2023 r.

 Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Na styku psychologii z technologią – jak można wspierać budowanie dobrostanu pracowników i zespołów" w dniu 29.11.2023 r.

 Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Dostępność zajęć dydaktycznych w edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami" w dniu 20.11.2023 r.

"Dostępność zajęć dydaktycznych w edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami" w dniu 21.11.2023 r.

 Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2023

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany terminów wykładów otwartych pt. "Na styku z psychologii z technologią - jak  można wspierać budowanie dobrostanu pracowników i zespołów" pierwotnie zaplanowanych w dniu 14 listopada 2023 r. wykład dla pierwszej grupy oraz 15 listopada wykład dla drugiej grupy, uprzejmie informuję, że wykłady odbędą się w dniach 29 i 30 listopada 2023 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny:  89 524 51 86 lub mailowy: andrzej.przegocki@uwm.edu.pl

 

Jednocześnie informuję, że pozostały jeszcze wolne miejsca na wszystkie wykłady otwarte planowane do realizacji w listopadzie 2023 r.. Pracownicy, którzy są zainteresowani udziałem w wykładach, mogą zgłosić się do udziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykładu pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do godziny 7.30 do Biura Projektu.

mgr Andrzej Przegrocki

specjalista

 

Biuro Analiz Strategicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

tel. +48 524 51 86

ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn

 

 

 

23.10.2023

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24.10.2023 r. do 06.11.2023 r. organizujemy nabór na wykłady otwarte w trybie stacjonarnym, realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykłady odbędą się w CENTRUM KONFERENCYJNO-EKSPOZYCYJNE STARA KOTŁOWNIA
przy ul. Prawocheńskiego 9, 10 – 720 Olsztyn, sala 2a.

WYKŁAD 1

 

Wykład otwarty pt. „Na styku psychologii z technologią - jak można wspierać budowanie dobrostanu pracowników i zespołów” (4 godziny dydaktyczne)

Pierwszy termin: 14.11.2023 r. godz. 9.00 – 12.15 (w tym jedna 15 – minutowa przerwa)

Drugi termin: 15.11.2023 r. godz. 9.00 – 12.15 (w tym jedna 15 – minutowa przerwa)

 

Cele wykładu:

 

- Zrozumienie roli psychologii w kontekście wspierania dobrostanu pracowników
i zespołów w erze nowych technologii.

- Poznanie różnic między rozwojem osobistym, konsultacją psychologiczną, psychoedukacją a psychoterapią.

- Zapoznanie z nowymi wymaganiami wobec współczesnych organizacji w zakresie zdrowia psychicznego pracowników.

- Zrozumienie wpływu dobrostanu pracowników na efektywność pracy
i funkcjonowanie zespołów.

 

Korzyści dla uczestników wykładu:

- Poznanie różnic między różnymi formami wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

- Zrozumienie, jak dobrostan pracowników wpływa na efektywność pracy
i funkcjonowanie organizacji.

- Pozyskanie praktycznych wskazówek i przykładów narzędzi technologicznych do wsparcia zdrowia psychicznego.

- Wzrost świadomości znaczenia zdrowia psychicznego zarówno dla pracowników, jak
i pracodawców.

WYKŁAD 2

Wykład otwarty pt. „Dostępność zajęć dydaktycznych w edukacji akademickiej dla osób
z niepełnosprawnościami”
(4 godziny dydaktyczne)

- Pierwszy termin: 20.11.2023 r. godz. 9.00 – 12.15 (w tym jedna 15 – minutowa przerwa)

- Drugi termin: 21.11.2023 r. godz. 9.00 – 12.15 (w tym jedna 15 – minutowa przerwa)

 

Celem wykładu:

 1. Zrozumienie różnych rodzajów niepełnosprawności oraz ich wpływu na dostępność edukacji akademickiej, w tym aspekty fizyczne, sensoryczne, poznawcze
  i komunikacyjne.
 2. Poznanie prawnych i etycznych ram dotyczących dostępności zajęć dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wewnętrznych przepisów Uczelni regulujących prawa osób z niepełnosprawnościami.
 3. Rozwinięcie umiejętności projektowania i dostosowywania materiałów dydaktycznych oraz sal wykładowych, aby spełniać różnorodne potrzeby osób studiujących
  z niepełnosprawnościami.
 4. Zrozumienie znaczenia tworzenia dostępnych materiałów edukacyjnych, takich jak prezentacje, teksty i materiały wideo, w celu ułatwienia nauki osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 5. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych w pracy z osobami
  z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im wsparcia i skutecznej nauki.
 6. Uświadomienie sobie, jakie korzyści płyną z dostępności zajęć dydaktycznych, w tym promowanie inkluzji, zwiększenie różnorodności w środowisku akademickim oraz zapewnienie uczestnictwa w edukacji osobom z niepełnosprawnościami.
 7. Promowanie świadomości i zaangażowania w tworzenie kultury Uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami oraz budowanie pozytywnego, inkluzyjnego środowiska akademickiego.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów niepełnosprawności i ich zrozumienia.
 2. Nabycie umiejętności interpretacji wewnętrznych przepisów Uczelni a także prawa międzynarodowego dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami.
 3. Zwiększenie wiedzy na temat projektowania i dostosowywania materiałów
  i przestrzeni dydaktycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. Nabycie umiejętności aktywnego tworzenia bardziej inkluzyjnego i różnorodnego środowiska na uczelni.

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 06.11.2023 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

http://zagiel.uwm.edu.pl/

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1) Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału seminarium realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „Zajęcia online – jak tworzyć zajęcia aby były dostępne cyfrowo dla wszystkich osób studiujących” w dniach 30-31.05.2023 r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych nie odbędzie się seminariumW jaki sposób wykrywać i reagować na sytuacje kryzysowe w środowisku akademickim?” planowane do realizacji w dniach 25-26.05.2023 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór na Seminaria został przedłużony do 22.05.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w siedzibie Centrum Badań i Projektów w Starej Kotłowni przy ul. Prawocheńskiego 9 pok. 24.

 OSOBA DO KONTAKTU:

Andrzej Przegrocki

Tel.:+48 882 350 988

89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2023 r. do 12.05.2023 r. organizujemy nabór na realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” seminaria, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w:

Seminarium:

W jaki sposób wykrywać i reagować na sytuacje kryzysowe w środowisku akademickim?
(2 dni po 8 godzin dydaktycznych dla grupy 30 osób).

Prowadząca: mgr Anna Piotrowska, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Termin: 25 – 26.05.2023 r.

Godziny: 8.15 – 15.00

Miejsce realizacji: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A

 

Seminarium:

Zajęcia online - jak tworzyć zajęcia, aby były dostępne cyfrowo dla wszystkich osób studiujących.
(2 dni po 8 godzin dydaktycznych dla grupy 30 osób).

Prowadzący: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii

Termin: 30-31.05.2023 r.

Godziny: 8.15 – 15.00

Miejsce realizacji: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A

 

Osoby uprawnione do udziału:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie

 

Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r.

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 12.05.2023 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.12.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „(Nie)widzialna niepełnosprawność” w dniu 02.12.2022 r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami" w dniu 28.11.2022 r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach oraz wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

”Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – warsztat dla pracowników administracji” - w dniach 14-15.11.2022r.

„Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych” w dniach 16-17.11.2022r.

"Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami” w dniu 28.11.2022r.

"(Nie)widzialna niepełnosprawność” w dniu 02.12.2022r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

Jednocześnie przedstawiamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

"Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia” w dniu 08.11.2022r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia" w dniu 08.11.2022 r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2022

Szanowni Państwo,

 

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 

 „Praktyczne formy wsparcia osób studiujących z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego" w dniu 24.10.2022r.

 

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami" w dniu 07.10.2022r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.10.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału wykładzie otwartym realizowanym w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 „Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami" w dniu 07.10.2022r.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

„Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników administracji” w dniach 26-27.09.2022r.

„Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych”  w dniach 28-29.09.2022r. 

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na obydwa terminy
i pracownicy administracji oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy są zainteresowani udziałem w seminarium, mogą zgłosić się do udziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do godziny 7.30 do Biura Projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2022

HARMONOGRAM WSPARCIA

 

 

Nazwa formy wsparcia

Data realizacji

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1.

Seminarium:„Technologie  wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników administracji”

26-27.09.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

2.

Seminarium:

„Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych”

28-29.09.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

3.

Seminarium:

„Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników administracji”

14-15.11.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

4.

Seminarium:
„Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych”

16-17.11.2022 r.

8.30-13.30

Stara Kotłownia

ul. Prawocheńskiego 9

Sala 2A

5.

Wykład online: „Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami”

07.10.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

6.

Wykład online: „Praktyczne formy wsparcia osób studiujących z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego”

24.10.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

7.

Wykład online: „Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia”

08.11.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

8.

Wykład online: „Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami”

28.11.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

9.

Wykład online: (Nie)widzialna niepełnosprawność

02.12.2022 r.

9.00 – 12.15

Online

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór na Seminaria oraz Wykłady online został przedłużony do 23.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w siedzibie Centrum Badań i Projektów w Starej Kotłowni przy ul. Prawocheńskiego 9 pok. 24.

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Andrzej Przegrocki

Tel.:+48 882 350 988

89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 02.09.2022r. do 16.09.2022r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w:

1)    Seminarium: „Technologie  wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników administracji” (26-27 września 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób)

2)     Seminarium:  „Technologie wspierające proces dydaktyczny osób ze szczególnymi potrzebami – warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych” (28-29 września 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

3)    Seminarium: „Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników administracji” (14-15 listopada 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

4)    Seminarium: „Efektywne komunikowanie się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - warsztat dla pracowników naukowo-dydaktycznych” (16-17 listopada 2022 r. - 2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób);

5)    Wykład online: Niepełnosprawność w kontekście procesu kształcenia – uwzględnienie potrzeb osób studiujących z niepełnosprawnościami ( 07 października 2022 r. 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

6)    Wykład online: Praktyczne formy wsparcia osób studiujących z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego (24 października 2022 r. -  1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

7)    Wykład online: Innowacyjność a niepełnosprawność – nowe trendy w procesie kształcenia (08 listopada 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

8)    Wykład online: Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób studiujących ze specjalnymi potrzebami (28 listopada 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób);

9)    Wykład online: (Nie)widzialna niepełnosprawność (2 grudnia 2022 r. - 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Osoby uprawnione do udziału:

 1. Pracownicy/Pracownice dydaktyczni oraz naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie
 2. Pracownicy/Pracownice administracji centralnej UWM w Olsztynie

 

Miejsce realizacji:

Seminaria: o miejscu realizacji seminariów zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną min. 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Wykłady online: realizacja wykładów online odbędzie się za pośrednictwem platformy edukacyjnej, link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych uczestników pocztą elektroniczną min. 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 
Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r. (https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-40-2022/)

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 16.09.2022 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu.

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Przegrocki

Tel.:+48 882 350 988, 89 524 51 86

e-mail: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualizację listy osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach oraz wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 "Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych" w dniach 27-28.06.2022r.

"Warsztat wspierania równości dla pracowników administracyjnych" w dniach 29-30.06.2022r.

"Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym” w dniu 30.06.2022r.

 Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2022

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w seminariach oraz wykładach otwartych realizowanych w ramach projektu "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie":

 

"Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych" w dniach 27-28.06.2022r.

"Warsztat wspierania równości dla pracowników administracyjnych" w dniach 29-30.06.2022r.

"Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym” w dniu 30.06.2022r.

 

Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostanie wysłana za pośrednictwem poczty pracowniczej wiadomość, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące udziału w ww. wydarzeniach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.06.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 03.06.2022 r. do 17.06.2022 r. organizujemy nabór na Seminaria oraz Wykłady otwarte online realizowane w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zapraszamy do udziału w:

Seminarium:

 1. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
 2. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).

Wykład otwarty online:

 1. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Osoby uprawnione do udziału:

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie
 2. Pracownicy administracji centralnej UWM w Olsztynie

 

Planowane terminy realizacji:

 1. 27.06.2022 r. i 28.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników naukowo-dydaktycznych (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
 1. 29.06.2022 r i 30.06.2022 r. Warsztat wspierania równości dla pracowników administracji (2 dni po 6 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 30 osób).
 1. 30.06.2022 r. Równość szans i niedyskryminacja w kontekście prawnym procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym ( 1 dzień - 4 godziny dydaktyczne dla jednej grupy 30 osób).

 

Szczegółowy opis kryteriów naboru oraz osób uprawnionych do uczestnictwa we wsparciu ujęty jest w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-00 pt. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” Zadanie 6. „Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia” Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 r. (https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-40-2022/)

 

Zapraszamy Państwa z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów do dnia 17.06.2022 r. do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) pok. nr 24.

 

Informacje związane z projektem i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu:

 

W wyznaczonym terminie rekrutacji w Biurze Projektu należy złożyć:

1)      Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

2)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Załącznik nr 2)