Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Obitza 2

10-725 Olsztyn

tel.: (89) 524-52-41

e-mail: empatia@uwm.edu.pl

e-mail: ucw@uwm.edu.pl

GODZINY OTWARCIA

 Biuro Ośrodka „Empatia” jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.00-15.00.

 Dyżury naszych specjalistów odbywają się wg harmonogramu.

 Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie ze specjalistą, po uprzedniej rejestracji w biurze „Empatii” oraz po spotkaniu konsultacyjnym w ramach dyżuru (więcej informacji o zgłoszeniach poniżej).

 

ZGŁOSZENIA

 Osoby studiujące i doktoranci UWM:

 1.      Wypełnij elektroniczny Formularz Zgłoszenia (.docx) 

 2.      Wyślij formularz zgłoszenia z własnej poczty uniwersyteckiej na adres: empatia@uwm.edu.pl 

Informujemy, że:

 wsparciem mogą być objęte wyłącznie osoby, które prześlą wypełniony formularz zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika zgłaszającego swój udział;

  • wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszenia w formie pisemnej;
  • formularze zgłoszenia wysłane z innych adresów nie będą rozpatrywane;
  • prosimy nie wysyłać skanów odręcznie wypełnionych formularzy – formularz zgłoszenia obowiązuje w wersji elektronicznej [.docx]. Podpis odręczny w formularzu elektronicznym nie jest konieczny - przesłanie wiadomości z adresu uniwersyteckiego traktujemy na równi ze złożeniem podpisu.

Osoby pracujące w UWM:

 Prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszenia Pracownika UWM  na adres empatia@uwm.edu.pl ze wskazaniem specjalisty, z którym chcieliby Państwo pracować.

 Mogą Państwo również bezpośrednio skontaktować się z wybranym specjalistą (dane kontaktowe dostępne są w zakładce Zespół).

 

WSPÓŁPRACA

W celu podjęcia współpracy z naszym Ośrodkiem, w pierwszej kolejności prosimy o przesłanie oficjalnego pisma z opisem propozycji współpracy/przedsięwzięcia oraz oczekiwaniami w stosunku do naszego Ośrodka.

W piśmie powinny znaleźć się:

  • idea i cel przedsięwzięcia,
  • czas realizacji,
  • informacja o osobie odpowiedzialnej organizację wydarzenia,
  • informacja o osobie odpowiedzialnej za kontakt.

Pismo powinno być podpisane przez organizatora lub osobę kierującą instytucją, a następnie wysłane na nasz adres mailowy: empatia@uwm.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu!