Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Zespół

Biuro Ośrodka „Empatia”

 

PIERWSZY KONTAKT

 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Empatia"

Kontakt email: empatia@uwm.edu.pl, ucw@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: +48 89 524 52 41

Kontakt tel.: +48 89 524 55 74

Kontakt tel.: +48 89 524 52 62

 

 

STREETWORKER

mgr Marzena Radzka-Wiśniewska

Moderatorka Design Thinking, Trenerka PTP,

Akredytowany Coach International Coach Federation ACC

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Kontakt email

marzena.radzka-wisniewska@uwm.edu.pl

Kontakt tel.: 89 524 55 74

 

SPECJALIŚCI:

 

 

PSYCHOLOG, TERAPEUTKA, PSYCHOSEKSUOLOG

dr Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: 

jako psycholog mogę zaoferować konsultacje w zakresie psychoedukacji, rozwoju, wsparcia indywidualnego w zakresie emocji, lęków, samooceny i samoopieki; jako psychoseksuolog mogę zaoferować konsultacje w zakresie trudności związanych ze sferą seksualną.

 

Kontakt email: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna, problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty.

 

Kontakt email: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOLOG-SEKSUOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, TERAPEUTKA, COACH KARIERY, TRENER ZMIANY

mgr Anna Piotrowska

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie kryzysów życiowych, nieradzenie sobie z emocjami, cierpienie z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia psychosomatyczne, funkcjonowanie w ciągłym napięciu i stresie, trudności i zaburzenia w sferze seksualnej  profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i edukacyjno-zawodowy, diagnoza kompetencji i potencjału.

 

Kontakt email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

 

Kontakt tel.: 604 996 293

  

 

TERAPEUTKA, SOCJOTERAPEUTKA

dr Joanna Frankowiak

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie trudności w relacjach, problemów z agresją i przemocą (w tym reagowania na sytuacje przemocy), socjoterapia, prowadzenie grup wsparcia, rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, profilaktyka społeczna.

Kontakt email: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

 

 

TERAPEUTKA TSR, TRENERKA PTP, COACH, KONSULTANTKA W ZAKRESIE WSPIERANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 

dr Lidia Willan

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, UWM

 

Obszary wsparcia: wzmacnianie odporności psychicznej, rozwój osobisty, poprawa funkcjonowania społecznego, wspieranie w sytuacji utraty i żałoby.

Formy wsparcia: spotkania indywidualne, coaching indywidualny i grupowy,  warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, grupy wsparcia,  treningi interpersonalne.

 

Kontakt email: lidia.willan@uwm.edu.pl

 

 

PSYCHOTERAPEUTKA DMT

dr Edyta Borys

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Wydział Nauk Społecznych, UWM

Obszary wsparcia: stres, lęk, depresja, relacje, komunikacja, samoakceptacja, praca z ciałem - cielesność.

Kontakt emailedyta.borys@uwm.edu.pl

 

 

 

PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA

mgr Michał Żmijewski

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Obszary wsparcia: doświadczanie przemocy, problem alkoholowy w rodzinie, rozwój osobisty, psychoedukacja, budowanie relacji, trudności emocjonalne, doświadczanie kryzysów życiowych, problemy w komunikacji, trudności interpersonalne, trudności w funkcjonowaniu, niskie poczucie własnej wartości.

Kontakt emailmichal.zmijewski@uwm.edu.pl