Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Kryzysy a rozwój osobisty

Autor: dr Iwona Bielawska – psycholog kliniczny – terapeuta ACW Empatia

 

Kryzys może być efektem narastających trudności w osiąganiu celów i dotyczyć, np. problemów zaliczaniem kolejnych przedmiotów na wybranym kierunku studiów, ale bywa też następstwem traumatycznych wydarzeń, takich jak np. wypadek, zdrada, choroba, przemoc, śmierć bliskiej osoby. Są to bardzo trudne doświadczenia, które wiążą się z cierpieniem często przekraczającym możliwości radzenia sobie. W takich sytuacjach obecność i wsparcie innych osób jest niezbędne.

 

Istotna w kryzysie jest umiejętność zaakceptowania koniecznych zmian, które na początku traktowane są jako przeciwności losu nie do przyjęcia. Duże znaczenie ma tu także umiejętność znoszenia stanów przykrych. Jeżeli umiejętności tych nie ma w osobistych zasobach, to wówczas istnieje ryzyko podejmowania destrukcyjnych zachowań, do których należy zaliczyć próby samobójcze oraz sięganie po „znieczulacze” /alkohol, narkotyki, leki itp./, które nie tylko nie rozwiązują problemu, ale jeszcze uzależniają. Aby nie doszło do takich impulsywnych i niekontrolowanych zachowań należy szukać pomocy u specjalisty.

 

Proces budowania umiejętności radzenia sobie z kryzysem bywa długi. Należy wykazać się cierpliwością i odwagą w odkrywaniu swoich myśli i emocji, szczególnie negatywnych, bez oceny i obronnego zaprzeczania. Efektem takiej pracy jest zmiana w sposobie myślenia o sobie i o innych oraz spojrzenie na swoją sytuację życiową z nowej perspektywy. Pojawia się więcej akceptacji i życzliwości w stosunku do siebie i w relacjach z innymi.

 

Kryzys bywa punktem zwrotnym w życiu, wzbudza refleksję nad sensem cierpienia i sensem życia. Wymaga zastanowienia się nad dotychczasowym stylem życia i celem dążeń. Pozwala zauważyć do tej pory nieznane bądź pomijane wartości i ustalić nowe cele życiowe. Przyczynia się do rozwoju sfery duchowej. Jest okazją do konstruktywnych zmian w swoim życiu.

 

Zdobyte doświadczenie w  rozwiązywaniu kryzysu sprzyja nabywaniu umiejętności do radzenia sobie z nowymi życiowymi problemami i pozwala bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. Kryzys, choć wiąże się z bolesnymi przeżyciami, jest impulsem do zmian w hierarchii wartości i nadaniu nowego sensu swojemu życiu, jest szansą na rozwój osobisty