Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Likwidacja Barier Architektonicznych

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1) zainstalowanie windy w budyneku Rektoratu przy ul. Oczapowskiego 2.

Jednym z najczęściej użytkowanych obiektów przez osoby studiujące w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest Biblioteka UWM. W związku z tym w ramach projektu zaplanowano następujące inwestycje:

1) zaprojektowanie i udostępnienie 3 pokoi wyciszeń do indywidualnej nauki,

2) zakup i instalacja systemu powiadamiania/alarmowania w pokojach cichej nauki, który umożliwi zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobom studiującym,

3) modernizacja przejść pomiędzy częściami budynku Biblioteki poprzez zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi,

4) zakup i uruchomienie aplikacji do powiadomień o alarmach i zagrożeniach oraz ważnych informacjach z UWM.