Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Narzędzie on-line już dostępne

Biuro Projektu informuje, że w ramach projektu zostało stworzone innowacyjne narzędzie on-line
do wczesnego rozpoznania sytuacji problemowych i kryzysów psychologicznych, które skierowane jest do osób studiujących w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z narzędzia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia.

Link do narzędzia: https://empatia.uwm.edu.pl/strefa-diagnozy/

Narzędzie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie", numer umowy: POWR.03.05.00-A046/19. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Projektów.