Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.
Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.
Jeżeli masz problem lub sugestie skontaktuj się ze mną.

mgr Mateusz Dampc
e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rowne-traktowanie

telefon: +48 511 863 274

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Pion Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn
Pokój nr 5, parter