Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Zadania komisji

Do zadań Komisji ds. Równości Szans należy między innymi:

1) Współpraca z Rzecznikiem,

2) Opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,

3) Wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,

4) Inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej,

5) Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej,

6) Inicjowanie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,

7) Przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,

8) Opiniowanie innych procedur i praktyk w zakresie zadań należących do Komisji,

9) Wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.