Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Skład zespołu

Zgodnie z Decyzją Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2022 roku do składu Zespołu Eksertów Rzecznika ds. Równości Szans zostały powołane następujące osoby:

  1. Bożena Chrostowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. Bartłomiej Głuszak - Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, 
  3. Bartosz Kamiński – Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Olsztyna,
  4. Adam Przybylski – osoba ze środowiska osób z niepełnosprawnościami,
  5. Małgorzata Romaniuk - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

Decyzja Nr 64/2022

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-64-2022/